Cennik služieb

Cenník stavebných prác

Niesme platcami DPH

Stavebné práce Jednotka Suma v €
Búracie práce  
Vybúranie kúpeľne (jadra) ks 125
Demontáž priečok m2 6
Osekanie obkladov m2 4,5
Osekanie dlažby m2 4,5
Odstránenie podláh m2 1,5
Demontáž šrubovanej zárubne ks 12
Vyrezanie oceľove zárubne ks 25
Sáčkovanie sute hod/os 5
Murárske práce
Nosné murivo 30 cm m3 28
Nosné murivo 40 cm m3 29
Nosné murivo 45 cm m3 29
Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm m2 7
Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm m2 8
Kotvenie priečok bm 1,5
Osadenie keramických prekladov ks 4,5
Osadenie oceľovej zárubne ks 18,75
Omietka hrubovrstvá – špric, jadro m2 5
Omietka tenkovrstvá – lep, sieť, stierka m2 7
Penetrácia stien m2 0,5
Štuková omietka stien m2 3
Štuková omietka stropov m2 4
Stierka stropov m2 4
Betónový poter 5 cm m2 4
Vyrovnávanie betónových podláh m2 3
Vyrovnávanie podláh – nivelácia m2 3
Sieťkovanie m2 3,5
Špalety bm 4,5
Obkladačské práce
Vyrovnanie stien pod obklad m2 3
Pokládka obkladu m2 12
Pokládka dlažby m2 12
Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej m2 12
Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej m2 12
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm m2 15
Mozaika keramika m2 18,75
Mozaika sklo m2 24
Pokládka dekoratívneho kameňa m2 21
Montáž lištel, bombát, soklov bm 2,25
Vykrúženie otvorov do obkladu ks 1,5
Montáž rohových líšt na obklad bm 3
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy bm 7,5
Špárovanie m2 2
Murované police bm 18,75
Podmurovanie vane ks 30
Osadenie vane ks 22,5
Silikonovanie bm 1,5
Sadrokartónarské práce
Sadrokartónový strop – rovný m2 11
Sadrokartónový strop – stupňovitý m2 12
Sadrokartónové priečky m2 11,25
Sadrokartónové poličky bm/ks 15
Osadenie rohových líšt  bm 3
Tmelenie akrylátovým tmelom  m2 0,75
Maliarske práce
Oškrabanie starej farby m2 1
Penetrácia m2 0,5
Maľovanie na bielo 2x m2 1,9
Maľovanie farebne 2x m2 1,9
Náter zárubne ks 7,5
Prípravné práce – zakrývanie, presuvanie nábytku hod/os 6
Maliarské výspravky hod/os 6
Zateplenie a omietky fasád
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, povrchová uprava m2 11
Výstupky okolo okien bm 5,25
Vyrovnanie fasády m2 1,5
Omietka tenkovrstvá, Ytong m2 4,5
Omietka – špric, jadro, štuk – Protherm m2 5,25
Penetrácia povrchov m2 0,5
Lepenie okrasných lýšt bm 3
Osadenie rohových lýšt bm 1
Obhliadka stavby 0
Poradenstvo pri nakupe materialu 0
Nezáväzná cenová kalkulácia 0